Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 136 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Przygotowanie 9

niedziela, 21 marca 2010 18:53

Wiosna, to najpiękniejsza pora roku Cała przyroda budzi się do życia.Ptaki zakładają gniazda, drzewa wypuszczają liście, trawa się zieleni, a w niej kwitną kolorowe kwiaty. Temperatura jest coraz wyższa, a deszcz dostarcza cennej wilgoci glebie na której rosną rośliny.

1. Na podstawie tekstu wypisz składniki przyrody ożywionej.

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

2. W trakcie wędrówki zachmurzyło się i zaczął padać deszcz Dopisz rodzaj

stanu skupienia wody:

- deszcz - stan ............................................

- para wodna - stan .............................................

- lód - stan .............................................

 

3. Idąc leśną drogą posługujesz się planem .Ile masz jeszcze przejść drogi, jeżeli plan wykonany jest w skali 1: 10000, a odległość na planie wynosi 5 cm?

 4.Spotkane po drodze zwierzęta połącz z grupami, do których one należą.

 skowronek                                                                          ryby

jaszczurka                                                                          płazy

leszcz                                                                                 gady

ropucha                                                                              ptaki

kret                                                                                     ssaki

 

5.Chcesz wykazać koleżance istnienie pola grawitacji wokół Ziemi. Wyjmujesz z piórnika gumkę i .............

Napisz, co zrobisz z gumką. Jak wyjaśnisz to zjawisko?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

6.Literą P zaznacz zdanie prawdziwe, literą F zaznacz zdanie fałszywe.

- M. Kopernik stworzył teorię heliocentryczną, napisał dzieło„O obrotach sfer niebieskich".

-W Polsce w momencie górowania Słońca widzimy Słońce zawsze po południowej stronie nieba. ..........

- Galileusz sformuował prawo grawitacji. ..........

- Pierwszy na powierzchni Księżyca stanął Jurij Gagarin. .........

7.Na rysunku podpisz półkule.

 

8.Do podanych niżej numerów dobierz odpowiednie nazwy:

 

1)........................................ 2)........................................

3)........................................ 4)........................................

9.Nurkując w jeziorze Bartek zaobserwował na dnie raka stawowego. Wsąsiedztwie spostrzegł innego mieszkańca jeziora - zatoczka rogowego. W wodach jeziora pływały ławice siei. Przy brzegu jeziora żył przytwierdzony do roślin polip stułbii pospolitej.

a)podaj nazwę skorupiaka wymienionego w tekście .............................................

b) jaki tryb życia prowadzi stułbia pospolita? .......................................................

c) wpisz nazwę ślimaka, o którym jest mowa w tekście ........................................

d) jakie ryby pływały w jeziorze? ..........................................................................

10.Podkreśl nazwy tych elementów budowy komórki, które wchodzą w skład komórki zwierzęcej.

jądro, cytoplazma, ściana komórkowa, błona komórkowa, chloroplasty

11.Podkreśl trzy charakterystyczne cechy ssaków.

zmiennocieplność, stałocieplność, karmienie potomstwa mlekiem, żyworodność,

jajorodność, kości wypełnione powietrzem, ciało pokryte śluzem


Podziel się
oceń
6
10

Przygotowanie 8

wtorek, 16 marca 2010 17:25

•1.      Jacek przywiózł z wycieczki butelkę wody. Część wody zagotował i wlał do szklanki. Zaobserwował, że na dnie szklanki wytrącił się osad. Czy pozostałą wodę Jacek może wykorzystać do żelazka na parę? Odpowiedź uzasadnij.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 •2.      Czasie wycieczki pogoda nagle uległa zmianie. Niespodziewanie uderzył piorun. Ustal właściwą kolejność zdarzeń, wpisując obok cyfry od 1 do 4.

 • powstaje fala dźwiękowa
 • powstaje impuls nerwowy
 • uderza piorun
 • następują drgania błony bębenkowej

 3. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wyrazy: śnieg, szron, grad, gołoledź.

- ............................ to bryłki lodu spadające z chmur.

- ............................ to różnokształtne kryształki lodu spadające z chmur.

- ............................ powstaje z kropli deszczu zamarzających na chłodnej na­wierzchni szosy.

- ............................ to osad kryształków lodu powstających wskutek zamarza­nia pary wodnej.

 Do opadów zaliczamy.................................... i.................................... natomiast osadami są .............................................. i..............................................

  4.Ułóż łańcuchy pokarmowe z podanych organizmów: kuna, dzięcioł, korniki, wiewiórka, dąb, żołędzie, trawa, wilk sarna.

 • ............................................................................................................................
 • ............................................................................................................................
 • ...........................................................................................................................

 5. Odległość z Poznania do Warszawy na   mapie Polski w skali 1: 2250000 w linii prostej wynosi 13cm. Oblicz rzeczywistą odległość pomiędzy tymi miastami.

 

6.Po powrocie z wycieczki Jacek zrobił zielnik. Zaznacz dobrze podpisany liść.

 

7. W formie graficznej przedstawiono czynności życiowe roślin. Rozpoznaj je i podpisz.

 

8.      Rysunek poziomicowy pozwala odczytać kształty form powierzchni Ziemi. Popatrz na rysunek, odpowiedz na pytania  i    wykonaj polecenia.
a) co ile metrów poprowadzono poziomice?
b) na jakiej wysokości leży punkt A, a na jakiej punkt B?
c) jaką formę terenu przedstawia poniższy rysunek poziomicowy?(wypukłą czy wklęsłą)?
d) w jakim kierunku będziwsz szedł z punktu A do B?
e)który stok jest najbardziej stromy?

 

 9.Wpisz wymienione produkty do odpowiedniej rubryki tabeli: sól warzona, słodka herbata, woda z pieprzem, opiłki żelaza, kawa rozpuszczalna, kawa po turecku(mielona, parzona w szklance)

Mieszaniny jednorodne(roztwory)

Mieszaniny niejednorodne

 

 

 

 

 

 

 10.Uporzadkuj czynności związane z poprawnym posługiwaniem się kompasem, wpisując cyfry od 1 do 6.

 • zwolnij zaczep
 • poczekaj aż strzałka kompasu się uspokoi
 • wskaż kierunek północny w terenie
 • ustaw kierunek północny na kompasie, wciśnij zaczep
 • połóż kompas na płaskiej powierzchni
 • zobacz, czy w pobliżu nie ma metalowych przedmiotów

Podziel się
oceń
6
8

Przygotowanie7

czwartek, 11 marca 2010 17:22

1. Mapa przedstawia region, w którym mieszka Zosia.

Przyjrzyj jej się uważnie, a następnie - korzystając z mapy - uzupełnij zdania.                        (4 p.)

 

Zosia mieszka w miejscowości Brzeźno nad rzeką Nidą, która płynie w kierunku ......................................... . Często jeździ na wycieczki do Chęcin, położonych na ...................................... od Brzeźna, i do Jędrzejowa, który znajduje się na .............................. od Brzeźna. Niekiedy wybiera się na dłuższe wycieczki, np. w Góry Świętokrzyskie. Wówczas chętnie wspina się na Łysicę, której wysokość bezwzględna wynosi ..................... .

2. Droga z Brzeźna do Jędrzejowa na mapie w skali 1: 500 000 wynosi około 3 cm.

Oblicz, ile kilometrów musiała pokonać Zosia, aby dotrzeć do tego miasta. Zapisz obliczenia.    (3 p.)

Obliczenia:

 

Odległość rzeczywista z Brzeźna do Jędrzejowa: ............................

 3. Uzupełnij tekst, korzystając z wyrazów zamieszczonych w ramce.                                          (2 p.)

 

bagienne, bielicowe, czarnoziemy, lasy, skały, skamieniałości

 

Obszar, na którym mieszka Zosia, budują różne ............................., m.in. wapienie, piaskowce i glina. Przeważają mało żyzne gleby, wytworzone na piaskach polodowcowych. Są to gleby ................................................... .

4. Uzupełnij zdania.                                                                                                                   (3 p.)

Polska podzielona jest administracyjnie na województwa, ..........................................

i ....................................... . Region, w którym mieszkała Zosia, przedstawiony na mapie należy do województwa ...................................................................

5. Przyporządkuj „rzeźbiarzom" krajobrazu (oznaczonym liczbami) skutki ich działalności (oznaczone literami).           (5 p.)

1. zamarzająca i rozmarzająca woda              A. wydmy

2. wiatr                                                          B. doliny

3. człowiek                                                    C. gołoborza

4. rzeki                                                          D. pola uprawne

                                                                       E. meandry

1. .....; 2. .....; 3. .....; 4. .....

6. Pogrupuj podane niżej produkty żywnościowe i wpisz je w odpowiednie komórki tabeli. Uwaga: niektóre produkty żywnościowe zawierają kilka składników odżywczych, dlatego mogą być wpisane w więcej niż jedną komórkę tabeli.                                                                                                                                          (5 p.)

banany, cukierki, kapusta, kiwi, masło, mąka, mięso wieprzowe, mleko,

olej, ryba

 

Cukry

Białka

Tłuszcze

Witaminy

Woda i sole mineralne

 

 

 

 

 

 

7. W utrzymaniu zdrowia ważna jest profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom. Wymień cztery działania profilaktyczne.                                                                                                                                          (2 p.)

 • ......................................................................
 • ......................................................................
 • ......................................................................
 • ......................................................................

8. Przyporządkuj roślinom właściwe typy systemów korzeniowych.                                           (3 p.)

 marchew                                                                                                wiązkowy                                       
  jęczmień                                                                                               palowy
   sosna                                                                                                   palowy

      9. Pogrupuj wymienione w ramce owoce, wpisując je w odpowiednie kolumny tabeli.               (2 p.)

strąk bobu, strąk fasoli, jabłka, porzeczki, śliwki

 

Owoce mięsiste

Owoce suche

 

 


Podziel się
oceń
6
5

Przygotowanie 6

wtorek, 09 marca 2010 18:08

1. Od zachodu nadciąga nad Polskę gruba warstwa chmur deszczowych. Najwcześniej zachmurzy się w
     
A. Zielonej Górze               B. Krakowie                    C. Lublinie        D. Gdańsku
                                                                   

2. Najbardziej przyjazne dla środowiska jest wykorztystanie energii pozyskanej
A. z węgla.                     B. z drewna.                 C. z siły wiatru.             D. z ropy naftowej.

 

3. Teren, przedstawiony na fotografii poniżej, na mapie fizycznej Chin będzie oznaczony kolorem

 • A. brązowym.         B. niebieskim                              C. zielonym                                   D. żółtym

                                                                               

.

                    Niektóre ryby podejmują dalekie wędrówki związane z rozrodem, poszukiwaniem pokarmu, zmianami pór roku. Śledzie wędrują tylko w obrębie mórz. Łososie i jesiotry wędrują z mórz do rzek, a węgorze odbywają daleką drogę z wód śródlądowych do Morza Sargassowego, które jest miejscem ich tarła.

 

4. Przyczyną wędrówek węgorzy jest

A. zmiana poziomu wód rzecznych.

B. brak pokarmu w rzekach.

C. potrzeba złożenia ikry.

D. zmiana pory roku.

 

Informacja do zadania 5

WYPRAWY  KRZYSZTOFA   KOLUMBA

Wyprawa

Lata

Liczba

statków

Liczba

ludzi

I

1492 - 1493

3

120

II

1493 - 1496

17

1 500

III

1498 - 1500

6

300

IV

1502 - 1504

4

150

 

5. Podczas której wyprawy każdy statek  zabrał średnio po 50 ludzi?              

A. Pierwszej.         B. Drugiej.                  C. Trzeciej.         D. Czwartej.

 

  Puszcza Białowieska, największy istniejący obszar pierwotnego lasu mieszanego w Europie, jest żywym pomostem łączącym nas z przeszłością. Puszcza rozciąga się na obszarze około 1200 km2, po obu stronach granicy Polski z Białorusią. Od czasów Jagiellonów puszcza była miejscem chronionym. Stanowiła królewskie tereny łowieckie. W 1932 r. na obszarze 10502 ha powstał Białowieski Park Narodowy. Ścisłą ochroną objęto 4747 ha obszaru leśnego. Park został ogłoszony rezerwatem Biosfery Narodów Zjednoczonych i zapisany (obok Wawelu) na listę Światowego Dziedzictwa Natury i Kultury UNESCO.

      Puszczę pozostawiono w nienaruszonym stanie. Prastare drzewa leżą tak, jak upadły - porośnięte pnączami, mchami i grzybami. W powietrzu wisi gęsta, przenikliwa wilgoć, a leśne podszycie często jest przesiąknięte wodą. Torfiaste bagna i mokradła tworzą otwarte połacie między drzewami. Puszcza stanowi zielone płuca kraju. Na grubej warstwie żyznej gleby rosną olbrzymie drzewa, niektóre z nich liczą sobie 500 lat. Dęby i lipy sięgają na wysokość 40 metrów, a wyższe są jedynie pięćdziesięciometrowe świerki. Rosną tam drzewa należące do 26 gatunków. Bogato reprezentowane są również rośliny kwiatowe.

      W puszczy żyją różne zwierzęta. Nad polanami, mokradłami i nadrzecznymi łąkami królują ptaki drapieżne, w tym orły, puszczyki, czarne kanie, jastrzębie, pszczołojady i kilka gatunków sokołów. Kościste łosie brodzą przez bagna, rodziny dzików ryją czarną ziemię w poszukiwaniu korzeni. Wilki i lisy przemykają między drzewami niczym widma. Żyjące nad rzekami wydry polują na ryby. Bardzo rzadki bóbr europejski podgryza młode drzewa, z których buduje tamy i żeremia. Inną wielką rzadkością jest krępy tarpan, dziki przodek konia domowego.

      W Puszczy Białowieskiej w 1929 roku rozpoczęto realizację programu odrodzenia żubrów z wykorzystaniem zwierząt pochodzących ze stad białowieskich. Pierwsze niewielkie stado wypuszczono na wolność w roku 1956. Dziś w polskiej części parku żyje ponad 250 dzikich żubrów, a nieco więcej po stronie białoruskiej. Żubr ma garbaty grzbiet, szeroki łeb i splątaną grzywę obejmującą brodę. Ma krótkie i szerokie rogi. Ten niekwestionowany władca puszczy wynurza się z cienia niczym ciemny duch dawnych wieków.

 

Na podstawie Królestwo dzikiej przyrody, Roger Few, Warszawa 1995 r.

 

 

6. Które zwierzęta budują tamy i żeremia?

A. Wydry.                     B. Dziki.                     C. Bobry.                        D. Łosie.

 

7. W którym szeregu wymieniono tylko ptaki drapieżne żyjące w puszczy?

 • A. pszczołojady, wróble, orły
 • B. czarne kanie, jastrzębie, sokoły
 • C. orły, puszczyki, zięby
 • D. słowiki, puszczyki, sokoły

 

8. Które zwierzęta żyjące w puszczy są jej władcami?

A. Ptaki drapieżne.      B. Łosie.                C. Żubry.                          D. Dziki.

 

9. Które zwierzę żyjące w puszczy jest przodkiem konia domowego?

A. Żubr.                      B. Dzik.                      C. Łoś.                             D. Tarpan.

 

 

10. Żubr ma

 • A. garbaty grzbiet, wąski łeb i prostą, długą grzywę.
 • B. szeroki łeb, krótkie i szerokie rogi i dwa garby.
 • C. wąski łeb, długie rogi i garbaty grzbiet.
 • D. splataną grzywę, garbaty grzbiet i krótkie, szerokie rogi.

 


Podziel się
oceń
7
7

Przygotowanie5

wtorek, 02 marca 2010 19:08

1. Mapa wykonana jest w skali 1:15 000 000. Oznacza to, że 1 centymetr na tej mapie to w terenie

A. 15 000 km             B. 15 km                    C. 1500 km D. 150 km

2. Z młyna do piekarni jest 150 m.  Ile to centymetrów na planie w skali 1:5000?

A. 3                        B. 2                        C. 10                     D. 7,5

 

3. Na planie w skali 1:2000 odległość od ula do rosnącej na łące lipy jest równa 4 cm. Jaka jest odległość w terenie między ulem a tą lipą?

A. 500 m               B. 50 m                 C. 800 m               D. 80 m

 

4. Na mapie w skali 1:500 000 odcinek łączący Hajnówkę z Białowieżą ma 3 cm długości. Jaka jest odległość w terenie, w linii prostej, między tymi miastami?

A. 15 km              B. 1,5 km                    C.150 km                  D. 1500 km  

 

     Najwyższym szczytem Polski są Rysy (2499 m n.p.m.). Najniżej w Polsce leżą Raczki Elbląskie (1,8 m p.p.m.).

 

5. Jaka jest różnica wysokości między wierzchołkiem Rysów, a najniżej położonym miejscem w Polsce?

A. 2497,2 m           B. 2500,8 m                C. 2500,2 m               D. 2498,8 m

6. Raczki Elbląskie leżą na obszarze

A. gór.                B. wyżyn.                        C. nizin.            D. depresji.

Informacja do zadania 7

 W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

 • Wyjmuj wtyczkę zgniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas.
 • Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajdują się pod napięciem.
 • Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
 • Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła.

7. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

 • A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
 • B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.
 • C. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza.
 • D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.

Tekst do zadania 8

Instrukcja obsługi nawilżacza. Przed uruchomieniem nawilżacza należy się upewnić, czy jest on ustawiony na równej powierzchni z dala od źródła ciepła oraz sprawdzić, czy zainstalowano na nim zbiornik wody. Po włączeniu nawilżacza żądany poziom wilgotności w pomieszczeniu reguluje się pokrętłem. Chcąc oczyścić urządzenie, należy je odłączyć od sieci.

8. Zgodnie z instrukcją, nawilżacza nie wolno używać, gdy

A. zakończono jego czyszczenie.

B. ustawiono go daleko od gorącego kaloryfera.

C. nie ma na nim zainstalowanego zbiornika wody.

D. nie uregulowano właściwego poziomu wilgotności powietrza.

9. Przed zjedzeniem należy jabłko umyć, aby

A. nawilżyć skórkę.

B. usunąć warstwę wosku.

C. usunąć drobnoustroje.

D. rozpuścić sole mineralne.

11. Z niżej podanych zasad wybierz tę, której nieprzestrzeganie w górach grozi wypadkiem.

 • A. Nie zatrzymuj się na szlaku!
 • B. Nie zaśmiecaj naturalnego środowiska!
 • C. Na trasie wędrówki podziwiaj krajobrazy!
 • D. Poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami!

12. Czego zabrania się w ogrodzie zoologicznym ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających?

A. Obserwowania zwierząt.

B. Wchodzenia na wybiegi zwierząt.
C. Fotografowania zwierząt.

D. Spacerowania po alejkach ogrodu. 

13. Którym z wymienionych przyrządów posłużyłbyś się, chcąc obserwować orła w locie?

A. Lupą.            B. Mikroskopem.                 C. Lornetką.             D. Lusterkiem.

14. Z którego przyrządu skorzystasz, aby wyznaczyć kierunki w terenie?

A. Teleskopu.         B. Taśmy mierniczej.          C. Kompasu.              D. Wiatromierza.

 


Podziel się
oceń
4
10

sobota, 18 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  15 624  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Lubię to